Klachtrecht gedetineerden

Een gedetineerde kan bij overtreding van de regels binnen de gevangenis of het huis van bewaring maatregelen en straffen opgelegd krijgen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan enkele dagen isolatie in een strafcel of ontzegging van bepaalde activiteiten zoals deelname aan het dagprogramma of het ontvangen van bezoek. Ook kan het gebeuren dat een gedetineerde ongevraagd wordt overgeplaatst naar een andere gevangenis, ver weg van familie. Wanneer een gedetineerde het hier niet mee eens is kan hij hiertegen in beklag gaan bij de commissie van toezicht. Wanneer er vrijheidsbeperkende maatregelen zijn opgelegd ,zoals bijvoorbeeld enkele dagen verblijf in de isoleercel,  verdient het de voorkeur dat de gedetineerde zich in de beklagprocedure laat bijstaan door een in penitentiair recht gespecialiseerde advocaat. Deze advocaat kan het beklag indienen of aanvullen en de gedetineerde bijstaan tijdens de zitting.

Mr. Silke Aarts is één van de advocaten bij Özveren Lodder Advocaten die zich naast het gewone strafrecht ook bezig houdt met het beklagrecht voor gedetineerden. Zij staat regelmatig gedetineerden bij die een klacht hebben ingediend tegen een straf, maar ook als zij ongevraagd worden overgeplaatst naar een andere gevangenis. Het bijstaan van gedetineerden in klachtprocedures vormt een nuttige aanvulling op de dagelijkse bijstand aan onze cliënten in strafzaken. Özveren Lodder Advocaten  staat niet alleen cliënten bij gedurende de strafprocedure bij de rechtbank of het gerechtshof, maar is ook in staat om hen bij te staan wanneer zij gedetineerd zijn en geconfronteerd worden met straffen en maatregelen tijdens hun detentie. Wij zijn dan ook erg blij dat wij deze specialisatie aan ons kantoor hebben toegevoegd in de de afgelopen jaren. Hierdoor zijn wij in staat om cliënt op vrijwel alle onderdelen waar zij mee te maken krijgen tijdens hun strafzaak en detentie bij te staan.