Arbeidsongeval

Indien u letsel oploopt door een arbeidsongeval op uw werk of in werktijd, dan kunt u mogelijk uw schade verhalen op (de verzekeraar van) uw werkgever.

Hierbij gaat het om de vraag of uw werkgever alle maatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden, om te voorkomen dat u als werknemer schade lijdt in de uitoefening van uw werkzaamheden. U als werknemer dient te stellen, en zo nodig, te bewijzen dat u in de uitoefening van uw werkzaamheden schade heeft geleden. De werkgever dient vervolgens aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Indien de werkgever niet kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, dan is hij aansprakelijk en dient hij uw schade te vergoeden. Wij hebben ruime expertise op het gebied van arbeidsongevallen en kunnen u helpen met het verhalen van uw schade.