Schaderegeling

Uw letselschadezaak zal pas definitief afgewikkeld kunnen worden als er sprake is van een medische eindtoestand of als het letsel is hersteld. Een medische eindtoestand is bereikt als er geen verder herstel mogelijk is. Wij zullen namens u met de wederpartij in overleg treden over de schadevergoeding.