Schade bepalen

Nadat de aansprakelijkheid vaststaat, zal de omvang van uw schade bepaald worden. Wij zullen uw schade in kaart brengen. Hierbij kan bijvoorbeeld sprake zijn van de volgende schadeposten:

  • Medische kosten;
  • Schade, herstel en vervanging auto;
  • Verloren gegane of beschadigde goederen;
  • Kosten hulp in de huishouding;
  • Aanpassingen woning of auto (eventueel eigen risico);
  • Verlies aan verdienvermogen (minder inkomsten);
  • Vervoerskosten;
  • Smartengeld;
  • Studiekosten.