Drugs

Inleiding
Drugsdelicten komen er veel voor. Özveren Lodder Advocaten hebben veel ervaring in het behandelen van drugszaken. Dat kan gaan over eenvoudige zaken als drugsbezit op een festival of club, maar ook over grootschalige drugssmokkel via bijvoorbeeld de haven van Rotterdam. Daarnaast heeft Özveren Lodder Advocaten ruime ervaring met hennepzaken. Het soort hennepzaken varieert van thuistelers tot grootschalige hennepplantages.

Drugsbezit
Drugsbezit is het aanwezig hebben van verdovende middelen. Dat kan zowel harddrugs (lijst I drugs) of softdrugs (lijst II drugs) betreffen. Drugsbezit is strafbaar gesteld in artt. 2 en 3 van de Opiumwet. 
Als u of iemand in uw omgeving verdacht wordt van drugsbezit is het belangrijk om een deskundige advocaat in te schakelen. De advocaten van ons kantoor hebben veel ervaring met de behandeling van strafzaken, waaronder zaken die gaan over drugsbezit. Neem contact met ons op voor bijstand en advies. Drugsbezit is strafbaar gesteld in artt. 2 en 3 van de Opiumwet.

Drugssmokkel
Drugssmokkel is het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van harddrugs (lijst I drugs) softdrugs (lijst II drugs). Drugssmokkel is strafbaar gesteld in o.a. de artt. 2 en 3 Opiumwet. De straf die op drugssmokkel is gesteld, is geregeld in artikel 10 lid 5 Opiumwet. Hierin staat dat hij die opzettelijk handelt in strijd met een in artikel 2 onder A, gegeven verbod, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren. De straffen voor drugssmokkel kunnen dus aardig oplopen.

Als u of iemand in uw omgeving verdacht wordt van drugssmokkel is het belangrijk om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. De advocaten van ons kantoor hebben veel ervaring met de behandeling van strafzaken, waaronder ook met drugssmokkel. Neem contact met ons op voor bijstand en advies.

Hennepkwekerijen
Het hebben van een hennepkwekerij is, op enkele uitzonderingen na, strafbaar. Hennep staat op lijst II van de Opiumwet en is strafbaar gesteld in art. 3 van de Opiumwet. Bij een hennepkwekerij wordt veelal de gebruikte elektriciteit illegaal afgetapt. Om die reden wordt er vaak ook vervolgd voor de diefstal van de elektriciteit.

Als u of iemand in uw omgeving verdacht wordt van het hebben van een hennepkwekerij is het belangrijk om een advocaat in te schakelen met verstand van zaken. Özveren Lodder Advocaten heeft veel ervaring met de behandeling van strafzaken, waaronder ook met hennepzaken. Neem contact met ons op voor bijstand en advies.