Wapens

In de Wet Wapens en Munitie staan de regels over het bezitten van wapens in Nederland. Voor het overgrote deel is het bezit van wapen in Nederland verboden. Volgens de Wet Wapens en munitie is het verboden wapens te bezitten en te gebruiken, er bestaat enkel een uitzondering voor (sport)schutters en jagers. Deze mogen een wapen gebruiken en bezitten indien zij hiervoor een vergunning hebben en zich houden aan de regels in de Wet Wapens en Munitie. Wanneer iemand geen vergunning heeft, is het dus verboden een wapen te gebruiken of te bezitten.

In de wet is uitvoerig omschreven welke wapens verboden zijn. Onder verboden wapens vallen onder andere pistolen, boksbeugels, stiletto’s, revolvers, geweren, werp- en vlindermessen, militaire wapens, alarmpistolen, maar ook pepperspray en nepwapens die te veel op een echt wapen lijken. Bij de beoordeling of het een nepwapen betreft is de kleur niet bepalend, het gaat enkel om de vorm en de afmeting van het nepwapen, deze moet sprekend lijken op een echt wapen.

De wetgeving over verboden wapenbezit is lastig en het komt regelmatig voor dat het de vraag is of een bepaald voorwerp is aan te merken als een verboden wapen. Deze vraag zal worden voorgelegd aan een specialist bij de politie, die zijn bevindingen beschrijft in een deskundigenrapport. Om te kunnen beoordelen of dit rapport van de politie wel klopt is het van belang bijgestaan te worden door een gespecialiseerde advocaat.

De straffen op vuurwapenbezit zijn in Nederland vrij fors te noemen. In de meeste gevallen wordt een gevangenisstraf opgelegd. Als u of iemand in uw omgeving verdacht wordt van wapen bezit is het belangrijk om een deskundige advocaat in te schakelen met verstand van zaken. Özveren Lodder Advocaten heeft veel ervaring met de behandeling van strafzaken, waaronder ook zaken over wapen bezit. Neem contact met ons op voor bijstand en advies.