Rijbewijs

Rijbewijs door de politie ingevorderd
De politie kan om verschillende redenen besluiten om uw rijbewijs in te vorderen. Dit kan bijvoorbeeld als u onder invloed van drank of drugs gereden heeft, maar het rijbewijs kan ook ingevorderd worden als u gevaarlijk rijgedrag heeft laten zien dan wel veel te hard heeft gereden. Wanneer uw rijbewijs door de politie is ingevorderd, wilt u het rijbewijs uiteraard zo snel mogelijk terug. Binnen 10 dagen zal de officier van justitie beslissen of het rijbewijs voor langere duur wordt ingehouden. In deze 10 dagen is het raadzaam contact op te nemen met een advocaat gespecialiseerd in het verkeersstrafrecht. Deze kan u informeren over wat de mogelijkheden zijn.

Rijbewijs ingehouden door de officier van justitie
Wanneer het rijbewijs is ingevorderd, zal de officier van justitie een besluit nemen wat er met uw rijbewijs gaat gebeuren. Meestal zal de officier beslissen om het rijbewijs, in afwachting van de verdere procedure, voor een aantal maanden in te houden. De termijn van de inhouding van het rijbewijs is afhankelijk van verschillende factoren zoals bijvoorbeeld het alcoholgehalte wanneer u onder invloed heeft gereden. Verder kijkt de officier van justitie naar de eventuele recidive en gevaarzettend gedrag of de betrokkenheid bij een verkeersongeval om de termijn van de inhouding van het rijbewijs te bepalen.

Klaagschrift
Wanneer het rijbewijs door de officier van justitie is ingehouden bestaat de mogelijkheid om tegen deze beslissing een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. De advocaten van Özveren Lodder Advocaten zijn gespecialiseerd in het verkeersstrafrecht en hebben ruime ervaring in het indienen van klaagschriften tegen de inhouding van een rijbewijs. In het klaagschrift wordt de rechtbank gevraagd om het rijbewijs in ieder geval in afwachting van de verdere procedure weer aan u terug te geven. De ervaring leert dat bij, middels klaagschrift teruggegeven rijbewijs, niet vaak meer een ontzegging van de rijbevoegdheid wordt opgelegd in de procedure. Het indienen van een klaagschrift kan dus zeker zinvol zijn. Wij bespreken graag wat de mogelijkheden zijn in uw geval.

OM-zitting of zitting bij de rechter
Nadat uw rijbewijs in ingevorderd en eventueel aansluitend is ingehouden zal u voor de verdere afdoening van uw zaak nog moeten voorkomen tijdens een zogenaamde OM-zitting dan wel een zitting bij de rechter.
Een OM-zitting is een buitengerechtelijke wijze van afdoening van de strafzaak. In plaats dat u bij de rechter komt, hebt u nu een zitting bij een officier van justitie. De officier van justitie bespreekt met u de zaak, stelt vragen aan u, en legt aan u een straf op. In de meeste gevallen zal bij rijden onder invloed en te hard rijden een boete en ontzegging van de rijbevoegdheid worden opgelegd. Het kan hier gaan om een ontzegging van de rijbevoegdheid tot maar liefst 6 maanden. U dient een OM-zitting dus erg serieus te nemen. Voor u het weet, moet u (nog) 6 maanden uw rijbewijs missen. Met een advocaat aan uw zijde gaat u goed voorbereid naar de zitting en is de kans op een betere afloop zonder meer groter.

Als het niet de eerste keer is dat uw rijbewijs is ingevorderd en ingehouden of het overtreding waar ze u van verdenken is dermate groot, dan zal uw zaak niet tijdens een OM-zitting worden afgedaan maar zal uw zaak worden aangebracht bij de rechter. De rechter kan hogere geldboetes en langere ontzettingen opleggen als de rechter. Ook hier geldt dat u een dergelijk zitting dus serieus moet nemen en dat bijstand door een advocaat aan te raden is.

Naast de procedure zoals die hiervoor is beschreven kan het ook zo zijn dat het CBR daarnaast nog een besluit neemt over uw rijbewijs. Ook het CBR kan op grond van art. 130 Wegenverkeerswet besluiten om op basis van door de politie verstrekte informatie uw rijbewijs in te vorderen. Wanneer u hiermee te maken doet u er goed aan te overleggen met een advocaat wat de mogelijkheden zijn. Ons kantoor werkt nauw samen met advocaten die u hierbij eventueel kunnen helpen. Aarzel dus niet om ook in deze situatie contact met ons op te nemen.