Geweld

Inleiding
Het Nederlandse strafrecht kent veel verschillende vormen van strafbaar gestelde geweldshandelingen. Dit loopt uiteen van het strafbaar stellen van een eenvoudige mishandeling tot aan moord. De advocaten van Özveren Lodder Advocaten hebben veel ervaring in geweldszaken. Van de relatief veel voorkomende eenvoudige mishandeling tot aan een minder vaak voorkomende moordzaak, alle soorten zaken zijn door de jaren heen door ons kantoor behandeld.

Als u of iemand in uw omgeving verdacht wordt van het hebben van een geweldsmisdrijf is het belangrijk om een advocaat in te schakelen met verstand van zaken. Özveren Lodder Advocaten heeft veel ervaring met de behandeling van strafzaken, waaronder ook met geweldszaken. Neem contact met ons op voor bijstand en advies.

Mishandeling
Mishandeling is het toebrengen van verwondingen of pijn of andere schade tegen het lichaam van een persoon gericht. Mishandeling wordt in juridisch taalgebruik vaak aangeduid als eenvoudige mishandeling. Mishandeling is strafbaar gesteld in artt. 300 en 301 Wetboek van Strafrecht. De maximum straffen van mishandeling in deze artikelen varieert van 3 tot en met 9 jaren gevangenisstraf.

Als u of iemand in uw omgeving verdacht wordt van mishandeling is het belangrijk om een deskundige advocaat in te schakelen. De advocaten van ons kantoor hebben veel ervaring met de behandeling van strafzaken, waaronder ook met mishandelingszaken. Neem contact met ons op voor bijstand en advies.

Zware mishandeling
Zware mishandeling is als iemands handeling erop gericht is om iemand zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. Zware mishandeling is strafbaar gesteld in artt. 302 en 303 Wetboek van Strafrecht. De strafmaxima op zware mishandeling varieert in deze artikelen van 8 tot en met 9 jaren gevangenisstraf. Bij zwaar lichamelijk letsel komt het vaak voor dat medisch ingrijpen noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld ingrijpende breuken.

In de praktijk zien we vaak dat waar er sprake is van een gewone, eenvoudige mishandeling de officier van justitie toch gaat vervolgen voor poging tot zware mishandeling omdat er een kans bestond dat het letsel erger zou uitpakken. Het is belangrijk dat de advocaat hier steeds kritisch naar blijft kijken en waar mogelijk verweer voert tegen iedere beschuldiging van poging tot zware mishandeling.

Als u of iemand in uw omgeving verdacht wordt van zware mishandeling is het belangrijk om een advocaat in te schakelen met verstand van zaken zodat er goed verweer gevoerd kan worden tegen de beschuldiging. De advocaten van ons kantoor hebben veel ervaring met de behandeling van strafzaken, waaronder ook met zware mishandelingszaken. Neem contact met ons op voor bijstand en advies.

Openlijke geweldpleging
Bij openlijke geweldpleging gaat het vaak om vechtpartijen, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Van openlijke geweldpleging kan ook sprake zijn bij vandalisme (geweld tegen goederen). Het enige dat vereist is dat door twee of meer personen geweld wordt gepleegd, waarbij slechts vereist is dat de ander een significante bijdrage aan het openlijke geweld heeft geleverd. Hieraan is al voldaan wanneer de een de ander ophitst of aanmoedigt, zonder dat die zelf geweldshandelingen verricht. Openlijke geweldpleging is strafbaar gesteld in art. 141 Wetboek van Strafrecht. Afhankelijk van het soort openlijke geweldpleging en de gevolgen varieert de maximumstraf van 6 tot en met 12 jaren gevangenisstraf.

Als u of iemand in uw omgeving verdacht wordt van openlijke geweldpleging is het belangrijk om een advocaat in te schakelen met verstand van zaken zodat er goed verweer gevoerd kan worden tegen de beschuldiging. De advocaten van ons kantoor hebben veel ervaring met de behandeling van strafzaken, waaronder ook met zaken over openlijke geweldpleging. Neem contact met ons op voor bijstand en advies.

Levensdelicten
Het Nederlandse strafrecht kent verschillende vormen van levensdelicten waaronder dood door schuld, doodslag en moord.
Dood door schuld is het verwijtbaar zijn aan de door van een ander hetgeen strafbaar is gesteld in art. 307 Wetboek van Strafrecht. De maximum straf varieert van 3 tot en met 4 jaren gevangenisstraf. De maximum straf is afhankelijk van de mate waarin de dood aan de verdachte verweten kan worden.

Doodslag is het opzettelijk om het leven brengen van een ander. Doodslag is strafbaar gesteld in art. 287 Wetboek van Strafrecht. De maximumstraf op doodslag is 15 jaren gevangenisstraf.

Moord is het met voorbedachte raad om het leven brengen van een ander. Moord is daarmee één van de zwaarste delicten uit ons Wetboek van Strafrecht. Moord is strafbaar gesteld in art. 289 Wetboek van Strafrecht. Omdat moord één van de zwaarste delicten is die wij in ons strafrecht kennen staat er op moord ook de hoogste maximumstraf, levenslang.

Als u of iemand in uw omgeving verdacht wordt van een levensdelict is het belangrijk om een deskundige advocaat in te schakelen. De advocaten van ons kantoor hebben ervaring met de behandeling van strafzaken, waaronder ook zaken over levensdelicten. Neem contact met ons op voor bijstand en advies.