Fraude

Het strafrecht kent veel vromen van fraude. Er is sprake van fraude wanneer zaken anders worden voorgesteld dan zij in werkelijkheid zijn. Vormen van fraude zijn:

  • valsheid in geschrifte;
  • uitkeringsfraude;
  • belastingfraude;
  • flessentrekkerij (eetpiraterij, tanken zonder te betalen);
  • computer- en internetfraude (cybercrime);
  • faillissementsfraude;
  • hypotheekfraude;
  • identiteitsfraude;
  • verzekeringsfraude.

Wanneer kan er sprake zijn van fraude?
Voor fraude is vereist dat u opzettelijk een misleidende voorstelling van zaken heeft gegeven om op die manier een economisch voordeel te behalen. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van valse documenten neemt kan er bijvoorbeeld sprake zijn van valsheid in geschrifte. Wanneer er op een andere manier een valse voorstelling van zaken wordt gegeven gaat de fraude meer de kant op van de oplichting. In alle gevallen moet er in ieder geval sprake zijn van onrechtmatig of onwettig handelen. Als aan deze voorwaarden voldaan is zal er veelal sprake zijn van een vorm van fraude.

Als u of iemand in uw omgeving verdacht wordt van het hebben van een vorm van fraude is het belangrijk om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen met verstand van zaken. Özveren Lodder Advocaten heeft veel ervaring met de behandeling van strafzaken, waaronder ook fraudezaken. Neem contact met ons op voor bijstand en advies.